Dodawanie i wypłacanie środków

Zamiana Twoich aktywów w Valorze na gotówkę fiat i odwrotnie.