Jak mogę uzyskać dostęp do mojego adresu Valora Wallet na innym portfelu?

Aktualizacja: Valora obsługuje teraz 12-wyrazowe frazy odzyskiwania. Wszystkie nowe adresy mają 12-wyrazową frazę odzyskiwania.
Adresy te są tworzone przy użyciu ścieżki derywacji Ethereum. Oznacza to, że możesz przywrócić te adresy w wybranym menedżerze portfela Ethereum (takim jak Metamask) bez konieczności wskazywania ścieżki derywacji (patrz poniżej).

Valora zaakceptuje zarówno 12-, jak i 24-wyrazowe frazy podczas przywracania portfeli.

Twój adres Valora może być dostępny na innych portfelach, które obsługują te same blockchainy. Możesz zaimportować swój adres za pomocą frazy odzyskiwania . W zależności od tego, do których łańcuchów bloków chcesz uzyskać dostęp, możesz użyć portfela jednołańcuchowego, takiego jak Celo Terminal, lub portfela wielołańcuchowego, takiego jak Metamask.

Podobnie, jeśli posiadasz adres w innym portfelu, możesz przywrócić go w Valora.

Niektóre menadżery portfela mogą wymagać informacji o nazwie HD Derivation Ścieżka Pochodzenia. Dzięki temu portfel połączy się z Twoim adresem w sieci Celo. Ścieżka pochodna Celo to m/44'/52752'/0'/0.

Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do adresu portfela Valora na innym portfelu można uzyskać w 3 prostych krokach:

  1. Poszukaj opcji użycia istniejącego konta.
    Inne portfele mogą nazywać to „Importuj konto” lub „Dodaj konto”.
  2. Wybierz opcję, aby użyć swojego Phrase odzyskiwania.
    Inne portfele mogą nazywać to czymś innym, takim jak "Klucz Konta", "mnemonic" lub "fraza ziarna".
  3. Wprowadź swoje hasło odzyskiwania. Powinieneś mieć dostęp do swojego adresu na tym drugim portfelu.

Pamiętaj, w zależności od portfela,

  • może wspierać tylko niektóre aktywa,
  • Może nie obsługiwać zwrotów odzyskiwania w języku innym niż angielski i/lub
  • Może ona przyjmować jedynie zwroty o określonej długości, takie jak 12 lub 24 słów.

Na przykład:

Portfel Aktywa Celo (Tokeny) Język frazy odzyskiwania
Valora CELO, cUSD, cEUR, UBE i inne angielski, hiszpański, portugalski
Celo Terminal CELO, cUSD, cEUR, mCELO, mcUSD, sCELO, UBE, mcEUR i więcej angielski, hiszpański, portugalski
MyEtherWallet ETH i dowolne aktywa ERC-20 angielski

 

Zastrzeżenie: niezależnie od powyższego Valora Inc. nie wspiera żadnego innego portfela ani menedżera portfela. Ponadto przedstawione opcje nie stanowią wyczerpującej listy portfeli i menedżerów portfeli, a wszystkich użytkowników zachęca się do przeprowadzenia własnych badań przed dokonaniem wyboru. Valora Inc. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego zarządzania funduszami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Umową użytkownika i warunkami Valory.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3